Samfunn og politikk

Kan ikke Bergen bare bygge den bybanen, da

Tenk at Bergen fortsatt diskuterer bybane. Tenk at det fortsatt finnes folk som sier nei takk til forbedringene den gir. Tenk at det fortsatt finnes folk som er villige til å gjøre hva som helst for å stanse den.

For det er jo ingen tvil om at det er nettopp det Trond Tystad og gjengen forsøker på? De krever tunnelutredning, de krever at den gjennomføres av bestemte mennesker, og de har allerede erklært at de uansett ikke kommer til å legge vekt på utredningen hvis den kommer til et resultat de ikke er enig i. Trump kunne ikke gjort det bedre selv. Dette er trenering, dette er meningsløse omkamper, dette er fullstendig idioti.

Det mest oppsiktsvekkende er at man vil la de menneskene som har minst bruk for og ønske om bybanen få bestemme hvor og hvordan den bør bygges. Selvsagt havner den da bortgjemt inni et fjell, hvis den i det hele tatt kommer. Selvsagt legges den utenom det sentrumsområdet den aller mest behøver å betjene. Men tenk at de er villige til å bruke så mange milliarder på å lage bybane så dårlig som det går an. Kunne de ikke heller vært ærlige, og si at de ikke ønsker den i det hele tatt?

Bergen fortjener et bedre kollektivsystem. Bergen fortjener et skinnegående alternativ til køer av biler og busser. Bergen fortjener at sentrum blir tilgjengelig for gående, mennesker som stopper opp og bruker penger, på butikker, cafeer, alt som finnes. Bergen fortjener å bli et bedre sted å bo for folk som ikke vil eller kan eie bil. Bergen fortjener en bybane over Bryggen.

Det er fortvilende at antidemokratiske krefter som bybanemotstanderne har lykkes med å kapre demokratisk makt, og bruker sin demokratiske posisjon til ting som dette. Jeg håper vi får se bybane over Bryggen i min levetid. Men jeg er neimen ikke sikker på at det vil skje.